Vilkår for endring og avbestilling:

Siste frist for endring og avbestilling er 48t før leveranse, ved større leveringer og spesialbestillinger er fristen en uke før. Avbestillinger etter dette faktureres med 30% av ordrebeløpet. Avbestilling senere en 24 timer før levering faktureres i sin helhet.

Feil og mangler

Skulle det mot formodning mangle noe ved din bestilling, ring snarest vår vakttelefon: 971 99 999

Feil som burde vært oppdaget og ikke har blitt ringt inn til vår vakttelefon refunderes ikke.
Prisavslag er tilsvarende det beløpet som er fakturert for gjeldende produkt.

Depositum for catering utstyr: Vi tar ikke depositum, men presiserer at kunden allikevel er ansvarlig og erstatningspliktig for alt inntil det er returnert eller hentet etter avtale.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til å revidere våre priser fram til en uke før levering eller hvis feilprising skulle oppstå. Det tas også forbehold om skrivefeil.

Betaling og eller fakturering

Bestillinger betales med kort ved levering, våre sjåfører har med betalingsterminal. Firma kunder innvilges kreditt etter avtale.

Bestiller er ansvarlig for å oppgi korrekt fakturaadresse, prosjektnummer, referanseperson etc. På alle fakturaer/samlefakturaer tilkommer ett ekspedisjonsgebyr på kr. 99. Betaling pr. 10 dager, etter forfall påløper purregebyr og renter på 8 % pr. mnd.

Ved «Force Majeure» (situasjoner som vi ikke rår over), f.eks. vær, strømbrudd, trafikkaos, råvaretilgang, sykdom/pandemi,   feil oppgitt leverings adresse, feil telefonnummer eller kontakt personer som ikke tar telefonen, vil leveringsgarantien falle bort.